151 SABO-företag anslutna!

Kampanjnytt — Allmännyttans energisparkampanj —

Energifamiljen i Karlskrona

familjenFamiljen Facuse-Theologue i Gullaberg har utsetts till Karlskronahems energifamilj. De får en egen energirådgivare – och siktar på att spara mycket.  

I Karlskrona satsas stort på energieffektivisering. Det var under 2013 års sommar-grillturné som familjen, som är hyresgäster hos Karlskronahem, deltog i bostadsföretagets utlottning och vann både en låda grönsaker och möjlighet att bli Karlskronahems ”energifamilj”. Under första delen av 2014 fick familjen en egen energirådgivare som gav dem tips om hur de kan spara mer, både pengar och energi.

Familjen har fått råd och tips när det gäller resor och transporter, hantering av belysning och hemelektronik, möblering, kyl, frys och matlagning samt vattenförbrukning vid dusch och tvätt.

– Man förknippar gärna energisparande med eget boende. Jag är nyfiken på hur mycket vi kan göra som hyresgäster, säger Simon Theologou.

En noggrann genomgång av familjens elräkningar samt vad som blev den viktigaste förändringen för familjen görs i början och slutet av perioden.

– Det ska bli intressant att jämföra, säger Joanna Facuse. Vi vill gärna få ner utgifterna och vara miljövänliga, men det är inte alltid så lätt att veta hur.

www.karlskronahem.se

 

 

Tvätta, torka och fynda i miljösmart tvättstuga

vatterhem3

På bilden: Christina Odén, projektledare på Vätterhem.

I Österängen i Jönköping har det allmännyttiga bostadsföretaget Vätterhem renoverat tvättstugan med stor hänsyn till energiförbrukning och miljöpåverkan.

Vätterhem har bytt ut gamla maskiner mot energisnål tvätt- och torkutrustning och även installerat rörelsestyrd belysning i tvättstuga och källargångar.
– På det här sättet har vi gjort tvättstugan mer attraktiv och förbättrat komforten och tryggheten för hyresgästerna, berättar Christina Odén som varit projektledare för renoveringen.

Källarens väggar har målats om och pryds nu av slogans med tips från Allmännyttans energisparkampanj om hur man kan tvätta på ett energismart sätt.
– Vi har satsat på att underlätta för våra hyresgäster att agera på ett mindre miljöbelastande sätt, säger Christina Odén.

Tre traditionella torkrum och ett utrymme som sällan användes, har nu ersatts av ett torkrum med varmluft och ett kallt torkrum där hyresgästerna hänger sin tvätt och har möjlighet att torka sina textilier på ett energisnålt sätt. Källsortering har införts i tvättstugan och ett gammalt mangelrum har omvandlats till ett klädbytesrum.

– I stället för att slänga kläder i soppåsen kan hyresgästerna numera lämna in sina oönskade plagg i klädbytarrummet – någon annan i huset får kanske användning för dem. Det som ingen i huset vill ha gallras med jämna mellanrum och lämnas över till ett kvinnoprojekt som drivs på Öxnehaga, avslutar Christina Odén.

Vaggeryd-Skillingaryd har sparat vatten

vaggeryd

Förra våren bytte Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB, VSAB, ut samtliga duschslangar och munstycken på kranar mot snålspolande varianter. Samtidigt åtgärdades läckande toaletter och droppande kranar i alla lägenheter.

– Hyresgästerna fick samtidigt information om vikten av att spara vatten och energi. Alla fick energisparbroschyren ”Enkla tips för dig som vill spara energi!” och vi uppmanade hyresgästerna att hjälpas åt för att få ner energiförbrukningen. Både för att spara på miljön och för att sänka våra kostnader, säger Satu Jonsson.

Och arbetet har gett resultat. Vattenförbrukningen för 2013 var 13 procent mindre än året innan. Trots att taxan för vattenförbrukning höjdes med 4,7 procent inför 2013 har bostadsföretagets vattenkostnader minskat med 6 procent eller 200 000 kronor. Så tillsammans med hyresgästerna har VSAB sparat både miljö och pengar.

 

Borlänges unga miljödetektiver spanar efter energitjuvar

I Borlänge utbildas mellanstadielever till miljödetektiver. Under fyra lektioner får de bland annat lära sig att jaga energitjuvar, spara vatten och sortera mera. De får också energisparpyssla och prova på att bygga skräpskulpturer.
skulpturerBygge av skräpskulpturer.

Det är det allmännyttiga bostadsbolaget Stora Tunabyggen som i samarbete med kommunen, Borlänge energi och Tjärnkraft som utbildar eleverna, som är mellan 10 och 12 år gamla, till miljödetektiver.

Augustine Ask som är marknads- och kommunikationschef på Stora Tunabyggen berättar att när skolan hörde av sig och undrade om bostadsbolaget kunde tänka sig att hålla i några lektioner för 4e-6e klassarna i deras Fritt valt ämne så behövde hon inte fundera så länge. 

– Energisparkampanjen kändes helt given för dessa lektioner, dels för att det är ett så angeläget ämne och dels för att vi har så mycket bra material som vi kan använda, säger hon.

I samband med den sista lektionen får eleverna ett diplom som visar att de blivit ”certifierade miljödetektiver”. De får också broschyren med energispartips som de tar med sig hem till sina familjer.

Skräpskulpturerna och teckningarna som eleverna gjort har varit ett uppskattat kreativt inslag och dessa kommer att ställas ut på en områdesfest längre fram i vår.

– Dessa lektioner har blivit väldigt lyckade, säger Augustine Ask. Ungdomarna är jätteduktiga och det märks på frågorna och inte minst på diskussionerna att detta är ett ämne som engagerar och som de redan kan ganska mycket om. Det bådar gott för framtiden, menar hon.

 

Här får hyresgästerna egna solceller på balkongräcket

framtidsgrandI fredags invigdes Framtidsgränd i Västerås, ett samarbete mellan Bostads AB Mimer och Mälarenergi. Mimer har byggt om ett av sina 60-talshus i bostadsområdet Vallby med bland annat solceller, smart elnät och fokus på klokare energianvändning.

Varje lägenhet har egna solceller på balkongräcket som producerar el som de boende kan använda själv. Om man inte har behov av den just när solen lyser som mest, kan hyresgästen ”låna ut” den till Mälarenergi och få tillbaka den vid ett annat tillfälle.

De som bor i Framtidsgränd kommer att kunna följa både sin energiförbrukning och produktionen av solel via en mobilapp. De får ett elabonnemang där elförbrukningen mäts och debiteras timme för timme. Om hyresgästerna använder mindre el när den är dyr och istället använder lite mer när den är billig kan de spara både pengar och miljö.

Lägenheterna i Framtidsgränd har flera smarta lösningar som till exempel ”borta/hemma knapp”, ett slags huvudströmbrytare som stänger av all el som inte behövs i lägenheten när hyresgästen inte är hemma. Dessutom finns möjlighet att styra eluttag, energisnåla vitvaror, bra utrymme för källsortering och kranar som visar temperaturen.

Under de första två åren kommer hyresgästerna att vara med i ett projekt som handlar om hur de genom sitt beteende kan använda energi smartare. De boende kommer att kunna se hur mycket energi de förbrukar och få tips och råd kring hur de kan minska användandet. Forskare kommer att intervjua de som bor i Framtidsgränd under projekttiden för att se hur olika incitament och hjälpmedel kan påverka de boendes beteende när det gäller energianvändning. I projektet ingår även en interaktiv utbildning och tävlingar där hyresgästerna kan vinna priser genom att spara el.

Allmännyttan installerar handdrivna tvättmaskiner

energicykel_web

För att ytterligare spara energi inom ramen för Allmännyttans Energisparkampanj kommer flera allmännyttiga bostadsföretag att byta ut sina tvättmaskiner. Från och med nu ska alla drivas för hand – eller rättare sagt för fot med hjälp av specialdesignade cyklar.

I dagsläget deltar 144 bostadsföretag över hela landet i Allmännyttans Energisparkampanj. Nu fokuserar kampanjen på tvättstugorna eftersom där finns stora energitjuvar. Maskinerna som ska installeras är självdoserande, tystgående och energisnåla. Och – de drivs delvis för fot. Samtliga maskiner levereras nämligen med en motionscykel. Cyklarna är kapabla att generera 40 procent av den el som en hel maskin tvätt drar. Normalt sett skulle en motionscykel bara kunna leverera runt 5-10 wattimmar per ”träningspass”. Men med ny japansk teknologi har energiutvinningen effektiviserats. Med de nya maskinerna kommer det att krävas att man på egen hand genererat 0,2 KWh på motionscykeln först, vilket tar runt 30 minuter i lagom tempo.

De maskiner som ska installeras är framtagna av en stor europeisk vitvarutillverkare. I länder som USA och Tyskland har liknande projekt startats med god framgång. Nu är det Sveriges tur.

– Det här ligger helt rätt i rådande samhällstrend. Vi ser ett ökat intresse för hälsa och träning, och för miljöfrågor, ekologi och alternativa energikällor. De här tvättmaskinerna kommer att lyfta hälso- och miljönivån i hela landet och Allmännyttans hyresgäster kommer att få gratis träning utan att behöva åka till gymmet. Förhoppningsvis får maskinerna dem även att tänka till och sluta slösa energi, säger Annicka Istemo, projektledare för kampanjen.

Så funkar det
Varje tvättmaskin levereras med en motionscykel, som även har en liten generator. När svänghjulet på cykeln rör sig genererar det el via generatorn. Elen överförs via voltomvandlare till en strömkälla för 220 volt. Eller kan elen laddas i ett batteripaket. Träningscykeln kan generera upp till 0,2 KWh och en normaltvätt i nya maskinen drar ca 0,5 KWh. Tvättmaskinen kommer inte kunna brukas om inte motionscykeln genererat tillräcklig energi.

Det hela var förstås bara ett aprilskämt.
Något som däremot är helt sant är att tvättstugor är riktiga energitjuvar och att små förändringar i …hur vi använder dem kan ge stora skillnader i vår energiförbrukning.
Tips på hur du minskar din energiförbrukning i tvättstugan och i resten av hemmet hittar du här: http://www.allmannyttan.se/energispartips/

 

11 miljoner liter vatten sparades på ett halvår

vattenkran575Bostadsbolaget, som är ett av Göteborg stads bostadsbolag, startade i oktober förra året en kampanj för att spara vatten – Vattentanken. Kampanjen som snart avslutas efter ett halvår har resulterat i en minskning av vattenanvändningen med 11 miljoner liter vatten i företagets bestånd.

Allmännyttiga Bostadsbolaget i Göteborg märkte att vattenanvändningen i fastigheterna ökade årligen med två-tre procent varje år, trots teknikinvesteringar med bättre blandare och toalettstolar.

– Därför tänkte vi försöka påverka hyresgästernas beteende i stället, berättar Eva Bengtsson, miljöstrateg på Bostadsbolaget.

Företaget startade kampanjen med att knacka dörr, prata vattenbesparing och dela ut flera kampanjblad, ett till de vuxna med fakta och tips och ett annat till barnen med knep och knåp. På boservicekontoren kunde de hyresgäster som ville hämta en duschtimer för att mäta sin duschtid och försöka korta den. Hyresgästerna har även kunnat få sparstrålsamlare installerade på sina blandare, och diskproppar har delats ut. Mycket information förmedlades via anslag i trapphus och sociala medier.

– Vi har bland annat använt oss av energispartipsen från Allmännyttans energisparkampanj, säger Eva Bengtsson.

När kampanjtiden nu snart är till ända kan Bostadsbolaget summera: Cirka 11 miljoner liter vatten mindre har använts under sexmånadersperioden jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en minskning med en procent, vilket kanske inte låter så mycket.

– Men vi är nöjda och tycker det här är ett bra resultat. För det går åt stora volymer vatten när man har många hyresgäster. Och den vinst vi gör på besparingen delas kollektivt mellan alla hyresgäster. Det handlar inte om några stora belopp men det är för att göra kopplingen till ekonomi och miljö tydligare, säger en glad Eva Bengtsson.

Fakta vatten
Globalt sett är endast en procent av jordens vatten drickbart. I Sverige har vi dock gott om vatten av god kvalitet. Det kan därför tyckas onödigt att spara på vattnet. Den ökade användningen av vatten innebär emellertid en ökad miljöpåverkan eftersom en stor del av vattnet värms upp.

Vatten och energi är tätt sammanlänkade och beroende av varandra. Energiproduktion kräver utnyttjande av vattenresurser, särskilt för vattenkraft, kärnkraft och termisk energi. Omvänt används cirka åtta procent av den globala energiproduktionen för att pumpa, behandla och transportera vatten till olika konsumenter.

Källa: Bostadsbolagets facebook-sida Vattentanken och Världsvattendagens webbplats.

Släckt var det här!

earth-hour-rymden_575Du kommer väl ihåg att släcka ljuset på lördag kl. 20.30 till 21.30? Den 29 mars är det nämligen dags igen att fira Earth Hour. Miljontals människor över hela världen släcker sina lampor under en timme för att visa sitt engagemang för miljön. Gör det du också!

För åttonde året i rad firar vi på lördag den 29 mars Earth Hour. Det är världens största miljömanifestation och startades 2007 av WWF i Sidney, Australien. De senaste åren har över en miljard människor över hela världen deltagit i Earth Hour och i Sverige har hälften av alla svenskar släckt ljuset i en timme.

I år handlar Earth Hour i Sverige också om fyra klimatbovar: bilen, biffen, bostaden och börsen. Så det du kan göra – under hela året – för att spara energi i din bostad är till exempel att duscha kortare, stänga av elektronik när den inte används och att byta till lågenergilampor. Du kan också spara mycket energi genom att använda vattenkokare och tvätta med helt fyllda maskiner.

En annan bra sak att göra ur miljösynpunkt, om valmöjligheten finns, är att byta till ett elbolag som erbjuder miljömärkt el från förnybara källor.

Vill du ha fler energispartips? Kolla här

Läs mer om Earth Hour 2014 här

 

Reception blir tvättstuga i Sundsvall

Mimers receptionBesökare till det kommunala fastighetsföretaget i Sundsvall, Mitthem, kan nog bli smått förvånade när de anländer till bolaget i veckan. Receptionen har nämligen just nu förvandlats till – en tvättstuga. Till dekoren har bland annat kampanjmaterial från Allmännyttans energisparkampanj använts.

I samband med och inför klimatmanifestationen Earth Hour nästa vecka kommer Sundsvalls största hyresvärd Mitthem att genomföra flera energisparkampanjer på olika teman. Den här veckan är det tema Tvätt och Vatten. Receptionen har därför fått ikläda sig rollen som tvättstuga. Här står nu en tvättmaskin och en tvättlina med kläder hänger tvärs över rummet. Alla möbler har fått grön klädsel och fler gröna växter pryder lokalen.

– Vi använder mycket av materialet från Allmännyttans energisparkampanj. Bland annat har vi gjort collage av affischerna och klätt in receptionen med dem, berättar Elin Helgesson, kommunikatör på Mitthem.

I receptionen finns också informationsfoldrar med energispartips och så kallade ”give-aways” i form av tablettaskar och diskproppar, även de från Allmännyttans energisparkampanj.

Nästa vecka, inför Earth Hour som äger rum den 29 mars kl.20.30 – 21.30, är det dags för tema Belysning. Kampanjen är inte helt klar ännu men Elin Helgesson avslöjar i alla fall något:

– Då kommer vi att dela ut ett värmeljus inslaget i cellofan, i vår reception. Inuti cellofanen finns information om Earth Hour. Så man får inte med sig ljuset utan att ta del av informationen. Så är tanken, säger Mitthems Elin Helgesson.

 

Pedagogiskt skolmaterial om energi

energifallet

Nu finns ett utbildningsmaterial om energi som riktar sig till alla elever i grundskolan. Förutom att inspirera eleverna till att bli mer energismarta så är materialet också utformat så att det ska leda till att kunskapsmålen i läroplanen uppfylls. Det är Naturskyddsföreningen som tagit fram materialet och allt finns på webben och är gratis.

Materialet kallas Energifallet och Naturskyddsföreningen har tagit fram det för att göra det enklare och roligare att undervisa om energifrågor och hållbar utveckling. Mänskligheten står inför enorma utmaningar när det gäller att övergå till ett mer hållbart samhälle och därför är det otroligt viktigt att dagens unga får relevant kunskap så att de kan göra vårt klot lite bättre. Många unga har dessutom klimatångest, vilket är väldigt sorgligt. Genom Energifallet hoppas föreningen på att sprida en gnutta framtidstro.

Energifallet består av övningar, lärarhandledningar och verktyg anpassade till de olika årskurserna f-3, 4-6 och 7-9. I lärarhandledningarna finns fullständiga övningsbeskrivningar och massor av intressant information.

Övningarna är indelade i tre kategorier som utgår från elevernas vardag: Skolan, Hemmet och Samhället.

Läs mer om Energifallet här