151 SABO-företag anslutna!

Allmännyttans historia — Allmännyttans energisparkampanj – samhällsnytta när den är som bäst —

På 30-talet i Sverige bodde många trångt och i mycket dåliga bostäder. Kraven växte på att samhället skulle ta ett större ansvar och en bostadssocial utredning tillsattes. När sedan kriget tog slut 1945, slog barnafödandet rekord. Byggandet hade legat nere länge och bostadsbristen var nu akut. Ett riksdagsbeslut om statliga lån gav kommunerna, genom de allmännyttiga bostadsbolagen, möjlighet att bygga goda bostäder åt alla.

Husen som byggdes var ljusa och rymliga, här fanns lekplatser och grönområden. Daghem, bibliotek och boende för äldre följde och var med och skapade levande stadsmiljöer. Sverige blev unikt i Europa eftersom den allmännytta vi byggde inte bara blev socialbostäder för de sämst lottade utan också höjde livskvaliteten för alla. Den svenska modellen för allmännytta var född.

Miljonprogrammet blir till

Tjugo år senare var det dags igen för regeringen att ingripa. Än en gång var bostadsbristen i Sverige akut och med hjälp av statlig finansiering byggdes, under bara tio år, lite drygt en miljon bostäder runt om i landet – främst flerbostadshus men också många radhusområden. Med miljonprogrammet förbättrades inte bara bostadssituationen utan också bostadsstandarden. Det handlade om kvalitet i byggandet men också om att erbjuda hyresgästerna medbestämmande, bygga upp fritidsverksamheter för barn, skapa trygga miljöer, erbjuda hjälp till jobb, motverka hemlöshet, utveckla ny teknik för att spara energi och arbeta för att öka integrationen. De kommunala bostadsföretagen blev kommunernas, ja hela Sveriges, verktyg för att arbeta med utmaningar som sträckte sig långt över bostadsförsörjningsuppdraget.

Allmännyttan idag

Idag bor drygt 3 miljoner människor i hyresrätt, över hälften av dem bor i allmännyttan som står för cirka en femtedel av bostadsmarknaden i Sverige och ungefär hälften av hyresrätterna. För många är den kommunala hyresrätten det självklara valet. Den ger frihet i vardagen, bra service, en boendekostnad du kan överblicka och möjlighet till inflytande över det egna boendet.

Allmännyttans utmaningar

Allmännyttan rymmer också utmaningar. Miljonprogrammet står idag inför omfattande upprustningsbehov. Det finns stora behov av att investera i energieffektiviseringar. Utanförskapet finns i många bostadsområdet och behöver motverkas. Det är också svårare än någonsin att bygga till en kostnad som vanliga människor har råd med.

Lika viktiga idag

Allmännyttan är bra för Sverige. Den ger alla – oavsett ålder, ursprung, inkomst och familjesituation – möjlighet att bo bra, tryggt och prisvärt. Allmännyttan fungerar också som motor i områdesutveckling och bidrar själva, eller i samverkan med andra, till trygga och hållbara bostadsområden. Samtidigt som de på sin lokala och regionala marknad är en långsiktig och konkurrenskraftig aktör som bidrar till ökad tillväxt för sin kommun och region.

Idag på 2000-talet är allmännyttan lika viktig för Sverige som den var när den föddes. Ett bra exempel på det är den energisparkampanj som du kan följa här på sajten. Var med du också, oavsett om du bor i allmännyttan eller ej. Alla är välkomna att ta del av våra tips och lära sig mer om hur kan minska energianvändningen. Ett riktigt bra exempel på nyttan med allmännyttan.