Om Energisparkampanjen — Energispartips och energisparinformation —

Under åren 2012–2015 hade Allmännyttan en energisparkampanj som var framtagen av bransch- och intresseorganisationen SABO (numera Sveriges Allmännytta). Allmännyttans energisparkampanj genomfördes i samarbete med 151 lokala medlemsföretag och stöttades av Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen och Energimyndigheten.

Kampanjen bygger på enkla, konkreta vardagstips som vem som helst kan följa. Vi ska inte behöva förändra hela vår livsstil för att kunna vara med och bidra i energispararbetet.

Tipsen är fortfarande, 10 år senare, högst aktuella – så varmt välkommen att ta del av allt! Med hjälp av dem kan du sänka din egen energianvändning och samtidigt vara med och bidra till Sverige når sina klimatmål. Det tänker i alla fall vi i Allmännyttan göra.