månadsarkiv: — januari 2015 —

Sparar 136 miljoner liter vatten per år

Small Girl in the kitchenGävles kommunala bostadsbolag Gavlegårdarna har genomfört ett vattenprojekt med resultatet 136 miljoner liter vatten sparas per år i Gävle. 136 miljoner liter vatten motsvarar ungefär 3000 tankbilar plus släp eller 900 000 badkar.

– Vi är förmodligen unika i landet då vi genomför det här projektet i alla våra fastigheter och det har gett otroliga effekter direkt, säger Håkan Wesström, ansvarig för energifrågorna på Gavlegårdarna.

Det är relativt enkla åtgärder som genomförts. Alla lägenheter har fått nya strålsamlare på köks- och tvättställsblandare, duschen har fått ny slang och duschhandtag som fördelar vattenstrålarna. Alla toaletter har setts över och läckage har åtgärdats.

– Vi hade några radhusområden där förbrukningen av vatten var väldigt hög och vi misstänkte läckage i ledningarna under marken. Det visade sig vara toaletterna som läckte och förbrukningen är nu avsevärt mycket bättre, säger Håkan Wesström.

Det är inte bara vatten som sparas i projektet utan det för med sig flera andra positiva effekter. Användandet av varmvattnet minskas och en stor mängd vatten slipper avloppsrening-något som i sin tur minskar miljöbelastningen.

Gavlegårdarna har ett mål att spara 20 procent energi (el, vatten, fjärrvärme) fram till 2020.
– Förutom att vi sparar vatten har vi även bytt ut vår olja och direktverkande el till fjärrvärme och biobränsle. Det gör att vi ligger långt fram men för att nå målen har vi mycket jobb kvar, säger Håkan Wesström.

Fakta vatten
Globalt sett är endast en procent av jordens vatten drickbart. I Sverige har vi dock gott om vatten av god kvalitet. Det kan därför tyckas onödigt att spara på vattnet. Den ökade användningen av vatten innebär emellertid en ökad miljöpåverkan eftersom en stor del av vattnet värms upp.

Vatten och energi är tätt sammanlänkade och beroende av varandra. Energiproduktion kräver utnyttjande av vattenresurser, särskilt för vattenkraft, kärnkraft och termisk energi. Omvänt används cirka åtta procent av den globala energiproduktionen för att pumpa, behandla och transportera vatten till olika konsumenter.