månadsarkiv: — mars 2014 —

11 miljoner liter vatten sparades på ett halvår

vattenkran575Bostadsbolaget, som är ett av Göteborg stads bostadsbolag, startade i oktober förra året en kampanj för att spara vatten – Vattentanken. Kampanjen som snart avslutas efter ett halvår har resulterat i en minskning av vattenanvändningen med 11 miljoner liter vatten i företagets bestånd.

Allmännyttiga Bostadsbolaget i Göteborg märkte att vattenanvändningen i fastigheterna ökade årligen med två-tre procent varje år, trots teknikinvesteringar med bättre blandare och toalettstolar.

– Därför tänkte vi försöka påverka hyresgästernas beteende i stället, berättar Eva Bengtsson, miljöstrateg på Bostadsbolaget.

Företaget startade kampanjen med att knacka dörr, prata vattenbesparing och dela ut flera kampanjblad, ett till de vuxna med fakta och tips och ett annat till barnen med knep och knåp. På boservicekontoren kunde de hyresgäster som ville hämta en duschtimer för att mäta sin duschtid och försöka korta den. Hyresgästerna har även kunnat få sparstrålsamlare installerade på sina blandare, och diskproppar har delats ut. Mycket information förmedlades via anslag i trapphus och sociala medier.

– Vi har bland annat använt oss av energispartipsen från Allmännyttans energisparkampanj, säger Eva Bengtsson.

När kampanjtiden nu snart är till ända kan Bostadsbolaget summera: Cirka 11 miljoner liter vatten mindre har använts under sexmånadersperioden jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en minskning med en procent, vilket kanske inte låter så mycket.

– Men vi är nöjda och tycker det här är ett bra resultat. För det går åt stora volymer vatten när man har många hyresgäster. Och den vinst vi gör på besparingen delas kollektivt mellan alla hyresgäster. Det handlar inte om några stora belopp men det är för att göra kopplingen till ekonomi och miljö tydligare, säger en glad Eva Bengtsson.

Fakta vatten
Globalt sett är endast en procent av jordens vatten drickbart. I Sverige har vi dock gott om vatten av god kvalitet. Det kan därför tyckas onödigt att spara på vattnet. Den ökade användningen av vatten innebär emellertid en ökad miljöpåverkan eftersom en stor del av vattnet värms upp.

Vatten och energi är tätt sammanlänkade och beroende av varandra. Energiproduktion kräver utnyttjande av vattenresurser, särskilt för vattenkraft, kärnkraft och termisk energi. Omvänt används cirka åtta procent av den globala energiproduktionen för att pumpa, behandla och transportera vatten till olika konsumenter.

Källa: Bostadsbolagets facebook-sida Vattentanken och Världsvattendagens webbplats.

Släckt var det här!

earth-hour-rymden_575Du kommer väl ihåg att släcka ljuset på lördag kl. 20.30 till 21.30? Den 29 mars är det nämligen dags igen att fira Earth Hour. Miljontals människor över hela världen släcker sina lampor under en timme för att visa sitt engagemang för miljön. Gör det du också!

För åttonde året i rad firar vi på lördag den 29 mars Earth Hour. Det är världens största miljömanifestation och startades 2007 av WWF i Sidney, Australien. De senaste åren har över en miljard människor över hela världen deltagit i Earth Hour och i Sverige har hälften av alla svenskar släckt ljuset i en timme.

I år handlar Earth Hour i Sverige också om fyra klimatbovar: bilen, biffen, bostaden och börsen. Så det du kan göra – under hela året – för att spara energi i din bostad är till exempel att duscha kortare, stänga av elektronik när den inte används och att byta till lågenergilampor. Du kan också spara mycket energi genom att använda vattenkokare och tvätta med helt fyllda maskiner.

En annan bra sak att göra ur miljösynpunkt, om valmöjligheten finns, är att byta till ett elbolag som erbjuder miljömärkt el från förnybara källor.

Vill du ha fler energispartips? Kolla här

Läs mer om Earth Hour 2014 här

 

Reception blir tvättstuga i Sundsvall

Mimers receptionBesökare till det kommunala fastighetsföretaget i Sundsvall, Mitthem, kan nog bli smått förvånade när de anländer till bolaget i veckan. Receptionen har nämligen just nu förvandlats till – en tvättstuga. Till dekoren har bland annat kampanjmaterial från Allmännyttans energisparkampanj använts.

I samband med och inför klimatmanifestationen Earth Hour nästa vecka kommer Sundsvalls största hyresvärd Mitthem att genomföra flera energisparkampanjer på olika teman. Den här veckan är det tema Tvätt och Vatten. Receptionen har därför fått ikläda sig rollen som tvättstuga. Här står nu en tvättmaskin och en tvättlina med kläder hänger tvärs över rummet. Alla möbler har fått grön klädsel och fler gröna växter pryder lokalen.

– Vi använder mycket av materialet från Allmännyttans energisparkampanj. Bland annat har vi gjort collage av affischerna och klätt in receptionen med dem, berättar Elin Helgesson, kommunikatör på Mitthem.

I receptionen finns också informationsfoldrar med energispartips och så kallade ”give-aways” i form av tablettaskar och diskproppar, även de från Allmännyttans energisparkampanj.

Nästa vecka, inför Earth Hour som äger rum den 29 mars kl.20.30 – 21.30, är det dags för tema Belysning. Kampanjen är inte helt klar ännu men Elin Helgesson avslöjar i alla fall något:

– Då kommer vi att dela ut ett värmeljus inslaget i cellofan, i vår reception. Inuti cellofanen finns information om Earth Hour. Så man får inte med sig ljuset utan att ta del av informationen. Så är tanken, säger Mitthems Elin Helgesson.