månadsarkiv: — april 2015 —

Uppsalahem lanserar det unika projektet Klimaträtt

klimatrattMer än hälften av svenskarna önskar sig mer kunskap om vilka val i vardagen som påverkar klimatet mest*. Därför introducerar Uppsalahem tillsammans med ICA pilotprojektet Klimaträtt där utvalda hyresgäster får tydlig återkoppling på sin klimatpåverkan varje vecka via en unik app. Genom återkoppling, kunskap och inspiration ska projektet skapa förutsättningar för att enkelt minska sin klimatpåverkan i vardagen.

Genom att alla viktiga områden som boende, mat, transporter och övrig konsumtion registreras i appen ”Klimaträtt” får projektets deltagare en enkel och tydlig återkoppling på hur den egna livsstilen påverkar klimatet. Till en början är det endast hyresgäster i bostadshuset Frodeparken i Uppsala som erbjuds möjligheten att med hjälp av appen i kombination med inspiration och kunskap minska sin klimatpåverkan. Målsättningen med Klimaträtt är att deltagarna ska minska sina CO2utsläpp med i genomsnitt 40 procent fram till att projektet avslutas i september. Målet ska uppfyllas utan negativ påverkan på privatekonomi och ska inte heller innebära större livsstilsförändringar fördeltagarna.

– Med hjälp av expertis från bland annat Chalmers och Världsnaturfonden WWF ger vi våra hyresgäster en unik chans att få stöd och hjälp att minska och följa sin klimatpåverkan, om fler människor får möjlighet att mäta den tror vi att fler ändrar sina vanor, säger Fredrik Holm, affärs- och utvecklingschef Uppsalahem.

Hur benägna är svenskarna att ändra sina vanor för klimatets skull?

En färsk undersökning visar att vi svenskar är olika benägna att ändra våra vardagsvanor för klimatets skull beroende på vilka vanor det gäller, det är exempelvis enklare att byta till energisnåla lampor i hemmet än att använda sin bil mindre. Kvinnorna ställer sig generellt mer positiva till att ändra sina vanor än männen och undersökningen visar även att den yngre generationen är mer benägen att ändra sina vanor för klimatets skull än den äldre generationen.

ICA och Uppsalahem är initiativtagare till Klimaträtt i samarbete med ett antal partners; Världsnaturfonden WWF, Chalmers, ICA Banken, ICA Supermarket Torgkassen, Sunfleet, Upplands lokaltrafik, Automile och Energimolnet med stöd av Vinnova. Läs mer på www.klimatratt.se

*Undersökningen gjordes av TNS Sifo på uppdrag av ICA och Uppsalahem, under perioden 6-11 februari 2015. 1 091 respondenter deltog i undersökningen.