Kampanjnytt — Allmännyttans energisparkampanj —

Tvätta, torka och fynda i miljösmart tvättstuga

vatterhem3

På bilden: Christina Odén, projektledare på Vätterhem.

I Österängen i Jönköping har det allmännyttiga bostadsföretaget Vätterhem renoverat tvättstugan med stor hänsyn till energiförbrukning och miljöpåverkan.

Vätterhem har bytt ut gamla maskiner mot energisnål tvätt- och torkutrustning och även installerat rörelsestyrd belysning i tvättstuga och källargångar.
– På det här sättet har vi gjort tvättstugan mer attraktiv och förbättrat komforten och tryggheten för hyresgästerna, berättar Christina Odén som varit projektledare för renoveringen.

Källarens väggar har målats om och pryds nu av slogans med tips från Allmännyttans energisparkampanj om hur man kan tvätta på ett energismart sätt.
– Vi har satsat på att underlätta för våra hyresgäster att agera på ett mindre miljöbelastande sätt, säger Christina Odén.

Tre traditionella torkrum och ett utrymme som sällan användes, har nu ersatts av ett torkrum med varmluft och ett kallt torkrum där hyresgästerna hänger sin tvätt och har möjlighet att torka sina textilier på ett energisnålt sätt. Källsortering har införts i tvättstugan och ett gammalt mangelrum har omvandlats till ett klädbytesrum.

– I stället för att slänga kläder i soppåsen kan hyresgästerna numera lämna in sina oönskade plagg i klädbytarrummet – någon annan i huset får kanske användning för dem. Det som ingen i huset vill ha gallras med jämna mellanrum och lämnas över till ett kvinnoprojekt som drivs på Öxnehaga, avslutar Christina Odén.