Kampanjnytt — Allmännyttans energisparkampanj —

11 miljoner liter vatten sparades på ett halvår

vattenkran575Bostadsbolaget, som är ett av Göteborg stads bostadsbolag, startade i oktober förra året en kampanj för att spara vatten – Vattentanken. Kampanjen som snart avslutas efter ett halvår har resulterat i en minskning av vattenanvändningen med 11 miljoner liter vatten i företagets bestånd.

Allmännyttiga Bostadsbolaget i Göteborg märkte att vattenanvändningen i fastigheterna ökade årligen med två-tre procent varje år, trots teknikinvesteringar med bättre blandare och toalettstolar.

– Därför tänkte vi försöka påverka hyresgästernas beteende i stället, berättar Eva Bengtsson, miljöstrateg på Bostadsbolaget.

Företaget startade kampanjen med att knacka dörr, prata vattenbesparing och dela ut flera kampanjblad, ett till de vuxna med fakta och tips och ett annat till barnen med knep och knåp. På boservicekontoren kunde de hyresgäster som ville hämta en duschtimer för att mäta sin duschtid och försöka korta den. Hyresgästerna har även kunnat få sparstrålsamlare installerade på sina blandare, och diskproppar har delats ut. Mycket information förmedlades via anslag i trapphus och sociala medier.

– Vi har bland annat använt oss av energispartipsen från Allmännyttans energisparkampanj, säger Eva Bengtsson.

När kampanjtiden nu snart är till ända kan Bostadsbolaget summera: Cirka 11 miljoner liter vatten mindre har använts under sexmånadersperioden jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en minskning med en procent, vilket kanske inte låter så mycket.

– Men vi är nöjda och tycker det här är ett bra resultat. För det går åt stora volymer vatten när man har många hyresgäster. Och den vinst vi gör på besparingen delas kollektivt mellan alla hyresgäster. Det handlar inte om några stora belopp men det är för att göra kopplingen till ekonomi och miljö tydligare, säger en glad Eva Bengtsson.

Fakta vatten
Globalt sett är endast en procent av jordens vatten drickbart. I Sverige har vi dock gott om vatten av god kvalitet. Det kan därför tyckas onödigt att spara på vattnet. Den ökade användningen av vatten innebär emellertid en ökad miljöpåverkan eftersom en stor del av vattnet värms upp.

Vatten och energi är tätt sammanlänkade och beroende av varandra. Energiproduktion kräver utnyttjande av vattenresurser, särskilt för vattenkraft, kärnkraft och termisk energi. Omvänt används cirka åtta procent av den globala energiproduktionen för att pumpa, behandla och transportera vatten till olika konsumenter.

Källa: Bostadsbolagets facebook-sida Vattentanken och Världsvattendagens webbplats.